ARMAKOV

Ta najlepšia strecha...

Mobirise

Demontáž azbestovej krytiny a ilustračná cenová ponuka

Sme držiteľom oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Získanie povolenia na demontáž a likvidáciu azbestovej krytiny je zdĺhavý administratívny proces. Vy ako zákazník s tým však nemusíte mať žiadne starosti. Potrebujeme od Vás len jeden dokument, a to list vlastníctva k danej nehnuteľnosti, z ktorej sa demontáž má uskutočniť. Naša firma následne podá potrebné žiadosti na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Okresný úrad ( Odbor starostlivosti o životné prostredie). Schválenie žiadostí na príslušných úradoch trvá približne 1-2 mesiace. Až následne sa môže pristúpiť  k demontáži krytiny. Eternit sa najprv stabilizuje špeciálnymi látkami, následne sa opatrne demontuje a ukladá do vriec a na záver sa vyvezie na skládku nebezpečného odpadu. Demontáž trvá približne 1-3 dni ( záleží to samozrejme od veľkosti strechy, či ide o rodinný dom alebo hospodársku budovu, prístupu k nehnuteľnosti a pod.). 

 

 

 

Zobraziť kompletný popis

Sme partnermi:

Kontaktné informácie

A R M A K O V - Milan Filičko

Levočská 371/37
064 01, Stará Ľubovňa


Predajný sklad
Ján Greizinger
Tel: 0918 530 254
Email: armakov@armakov.sk

Predajný sklad - vodárenské príslušenstvo
Patrik Mertín
Tel: 052 432 3489
Email: armakov.kupelne@gmail.com

Rozpočtár - cenové ponuky
Ing. Dávid Filičko
Tel: 052 432 3489
Email: armakov.df@gmail.com

Majiteľ firmy
Milan Filičko
Email: info@armakov.sk

© Copyright 2018 armakov.sk    Design: Techart.sk