ARMAKOV

Ta najlepšia strecha...

Mobirise

Demontáž azbestovej krytiny a ilustračná cenová ponuka

Sme držiteľom oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Získanie povolenia na demontáž a likvidáciu azbestovej krytiny je zdĺhavý administratívny proces. Vy ako zákazník s tým však nemusíte mať žiadne starosti. Potrebujeme od Vás len jeden dokument, a to list vlastníctva k danej nehnuteľnosti, z ktorej sa demontáž má uskutočniť. Naša firma následne podá potrebné žiadosti na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Okresný úrad ( Odbor starostlivosti o životné prostredie). Schválenie žiadostí na príslušných úradoch trvá približne 1-2 mesiace. Až následne sa môže pristúpiť  k demontáži krytiny. Eternit sa najprv stabilizuje špeciálnymi látkami, následne sa opatrne demontuje a ukladá do vriec a na záver sa vyvezie na skládku nebezpečného odpadu. Demontáž trvá približne 1-3 dni ( záleží to samozrejme od veľkosti strechy, či ide o rodinný dom alebo hospodársku budovu, prístupu k nehnuteľnosti a pod.). 

Ilustračná cenová ponuka:

Pri vypracovaní každej cenovej ponuky vždy počítame s odhadovanou hmotnosťou eternitu (cca 12,5 kg/m2 hladký eternit, 16kg/m2 vlnitý eternit), pretože skutočnú hmotnosť eternitu zistíme až po demontáži a následnom odvážení odpadu na skládke nebezpečného odpadu. Preto odhadovaná hmotnosť v cenovej ponuke môže byť mierne odlišná od skutočnej (vážny lístok prikladáme k potvrdeniu o likvidácii odpadu).

V tejto cenovej ilustračnej ponuke budeme uvažovať o hospodárskej budove s plochou strechy 160m2 a hladkým eternitom s hmotnosťou 2 tony umiestnenej v Starej Ľubovni ( vzdialenosť na skládku v Žakovciach je 49km). Ceny sú uvádzané s DPH.

 

 

Zobraziť kompletný popis

Sme partnermi:

Kontaktné informácie

A R M A K O V - Milan Filičko

Levočská 371/37
Stará Ľubovňa
064 01


Predajný sklad
Ján Greizinger
Tel, Fax: +421-52-43 23489
+421-904-124 016
armakov@armakov.sk

Obchodný zástupca, zamerania, rozpočty
mob.: +421-918-530 254

Majiteľ firmy
 mob.: +421-903-611 654
Email: info@armakov.sk

© Copyright 2018 armakov.sk    Design: Techart.sk